frodo mikkelsen af asger schnack

I

Der findes traditioner for ungdom. En undersøgelse af populærkulturens fragmenter. Løsdele af tolkende sammenstød. Vi må starte forfra i en kælder neden under samfundet. Lyset falder ind som dagligt barbari: trommelyde fra gaden. Til frokost spiser vi sprog og advarsler, på gulvet ligger paletbilleder. Det skal nok gå, hvis der er modstand nok. Frodo Mikkelsen kigger ud.

II

Der findes en syret undergrund i sindet. Det er billedflommen, den beskrevne væg. Hvad svømmer ikke rundt her i gennemskinnelighed? Betydelige mængder af advarselslamper. Drivende tømmer af et hus, der stod med hud og kød og sener og dansende skeletter. Det hele set fra gaden, der både er kørebane og opholdssted for syner. De hvirvles rundt og kommer ud, signeret Nu Dette Maleri.

III

Det samlede kranium vil gerne spytte ud med så megen sandhed som muligt. Det har prøvet det før, nu lægger det munden til øret. Hører du? Spejlbilledet er lig med spejlbilledet, men hvad det spejler, er ikke det, du tror, men noget andet. Siderne er ikke sider af noget, men frit besøgte naturområder. Hvis du fortolker vejrliget, er det med risiko for at støde ind i en brosten eller en planke cement.

IV

Der findes en protestbevægelse imod smagfuld indendørsarkitektur. Den er samtidig en utilfredshed med politiets overvold og et samfund under deling. Sproget farer ud ad brevsprækkerne. Frodo Mikkelsen er med på barrikaderne. Der flyder aviser alle vegne, alt er gratis, men ikke drømmen om at repræsentere noget. Skulder ved skulder står spejlbillederne fra en anden verden.